Lokal użytkowy Cacao Club Sanok

Data dodania: 2021-09-17 11:17:15
#ID: 31202

Lokal użytkowy Cacao Club Sanok


Syndyk Masy Upadłości Mirosława Zarzyckiego sprzeda z wolnej ręki składniki masy upadłości:


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zlokalizowanego w
Sanoku, przy ul. Traugutta 9, nr działki 1501/2, obręb wójtostwo, nr KW
KS1S/00048861/1 wraz z wyposażeniem.Cena minimalna: 1.283.400,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 1 października
2021 r. do godziny 15:00, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V
Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości lub przesłać je na
adres tegoż Sądu listami poleconymi. W przypadku przesłania oferty
listami poleconymi liczy się data wpływu. Warunkiem uczestnictwa w
przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
masy upadłości Mirosław Zarzycki prowadzący działalność pod nazwami LOCA
JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC &
BOWLING CLUB Sanok w Banku BNP PARIBAS o numerze: 91 1600 1462 1893 5174
5000 0001 z dopiskiem „Wadium Przetarg Sanok” najpóźniej do dnia
stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy
czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww.
rachunku bankowym.Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 5 października 2021 r. w
Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 o godz.14:00 sala 7.Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie
przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania na stronie civilis .
plCena: 1283400zł

Powołaj się na ogłoszenie z ziemiarzeszowska.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biura i Lokale
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biura i Lokale


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie